Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти

  • Рік видання: 2020

Анотація

Книга є першим історико-антропологічним дослідженням повсякденного життя українок-політв’язнів ГУЛАГу. Авторка застосовує феміністський підхід до вивчення жіночого минулого, аналізує півтори сотні особистих спогадів колишніх невільниць та офіційні документи, докладно висвітлюючи різні сторони табірного повсякдення українських жінок. У книзі приділено увагу таким темам: національне питання (національна солідарність, міжетнічні стосунки, підтримання зв’язків з батьківщиною); релігійні практики (молитви, відзначення християнських свят), традиційна жіноча творчість (поезія, спів, театралізовані постановки, вишивання, малювання тощо); прояви людяності і жіночності (дегуманізація і гуманність, стосунки з кримінальними злочинницями, жіноча взаємодопомога, турбота про зовнішній вигляд, упорядкування житла); жіноче тіло і сексуальність (вплив неволі на жіноче тіло, сексуальне насильство, особисті стосунки); проблематичне материнство за ґратами. Книга розкриває малопомітні, проте ефективні жіночі способи пристосування, виживання та протидії руйнівному впливові режиму на тіло і психіку в’язнів, що допомагали невільницям зберігати основні соціальні ідентичності, залишаючись людьми, жінками, українками.

Видання адресоване дослідника/цям у галузі історії України, жіночої історії, історичної антропології, історії тоталітаризму, історії повсякдення, правозахисникам та активісткам жіночих громадських організацій, а також усім тим, хто цікавиться минулим українського жіноцтва та гендерними студіями.

Про видавництво «Institute of Ethno Studies NAS of Ukraine»

Academic Research Institute of the NAS of Ukraine.

Львівський книжковий ярмарок «Форум видавців»
15-19 вересня 2021 р